بهترین وساطت ها، وساطتی است که در ازدواج دو نفر صورت گیرد.

امام علی(ع) :

مشاهده تمام مطالب در اخبار و اطلاع رسانی